headerxx

Głównym celem WELDMENT Sp. z o. o. jest świadome dążenie do uzyskania pełnego zadowolenia Klienta z jakości dostarczonego produktu i świadczonych usług.

Podstawowym zadaniem Spółki jest produkcja konstrukcji stalowych oraz świadczenie usług w zakresie obróbki metali o wymaganym, wysokim poziomie technicznym, zgodnym z obowiązującymi standardami jakości i wymaganiami prawnymi.

Cel ten uzyskujemy poprzez:

  • Znajomość i praktyczne stosowanie zasad Systemu Jakości,
  • Odpowiedzialność pracowników za jakość realizowanych procesów,
  • Ukierunkowane działania na doskonalenie procesów i zapobieganie przyczynom niezgodności,
  • Bieżącą komunikację z Klientem dla osiągnięcia wysokiego poziomu jego obsługi.

Gwarancją sukcesu WELDMENT Sp. z o. o. jest:

  • Współpraca z Dostawcami o stabilnym i spełniającym wymagania poziomie jakości,
  • Podnoszenie kwalifikacji personelu,
  • Rozwój w zakresie techniki przy produkcji wyrobów i usług,
  • Stabilność organizacyjna i personalna Spółki,
  • Wprowadzenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Jakości spełniającego wymagania Normy ISO 9001:2008.
  • Wprowadzenie, utrzymanie i doskonalenie  Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji - ZKP wg normy PN-EN 1090